Historia


Seuran historia

Oulun Teknillinen Seura (1909 – 1970)

Voimakas kansallinen herääminen 1800-luvun lopussa ulotti vaatimuksensa suomenkielen käytöstä myös teknillisille aloille. Niinpä vuonna 1896 perustettiin Suomeen oma Suomenkielisten Teknikkojen Seura. Oulussa asuvat teknikot kuuluivat kuitenkin kaikki samaan vanhempaan ruotsinkieliseen yhdistykseen (Tekniska Klubben i Uleåborg) aina vuoteen 1909 asti. Tällöin nuoret ja innokkaat suomenkieliset teknikot – joukossa mm. Oulun Teknillisen seuran tuleva monivuotinen puheenjohtaja dipl.ins. K.I. Junnelius – päättivät perustaa Ouluun suomenkielisen seuran. Tämän ”Suomenkielisten Teknikkojen Seuran Oulun haaraosaston” puheenjohtajaksi valittiin K.I. Junnelius. Seuraavana vuonna 1910 päätettiin jatkaa itsenäisenä seurana, koska Suomenkielisten Teknikkojen Seura ilmoitti, ettei se voinut muodostaa haaraosastoja. Niinpä seuran nimeksi tuli Oulun Suomenkielisten Teknikkojen Seura.

Kuten seuran nimikin jo antaa ymmärtää, oli keskeisellä sijalla seuran syntyvaiheissa kielikysymys. Siten seuran sääntöjen ensimmäisessä pykälässä on maininta seuran tarkoituksesta: ”…toimia teknillisten pyrintöjen hyväksi, kehittää suomenkieltä ja kirjallisuutta teknillisillä aloilla esitelmillä, keskusteluilla ynnä muilla sopivilla keinoilla”. Kansalaissodan jälkeen 1919 otettiin kieliasia uudelleen käsittelyyn. Todettiin Oulussa toimivan kaksi teknillistä seuraa, joita erotti ainoastaan vanhentunut kielikysymys. Tekniska Klubbenia pyydettiin yhtymään seuraan, minkä johdosta seuran uudeksi nimeksi tuli Oulun Teknillinen Seura ja säännöistä poistettiin maininta suomenkielen kehittämisestä. Lopullisen nimensä seura sai 1932, kun yhdistyslain muutoksen myötä seura rekisteröitiin ja nimen perään tulivat kirjaimet r.y..

 

Oulunlaakson Diplomi-insinöörit (1949 – 1970)

Diplomi-insinöörikunnan kasvu Oulussa nosti esiin tarpeen omasta yhdistyksestä. Oulussa oli tosin jo Oulun Teknillinen Seura, mutta sen toiminta oli jokseenkin hiljaista ja lisäksi vanhan OTS:n tärkeä neuvonantajarooli oli väistymässä kaupungin omien asiantuntijoiden lisääntyessä. Syyskuussa 1949 perustettiin alueellisesti kattava ”Oulunlaakson Diplomi-insinöörit ry”. Diplomi-insinöörien lisäksi yhdistykseen olivat tervetulleita myös arkkitehdit ja kemian maisterit.

 

Nykymuotoinen toiminta

Oulun Teknillinen Seura r.y. ja Oulun laakson Diplomi-insinöörit r.y. yhdistyvät

Sopimus Oulun Teknillinen Seura r.y.:n ja Oulunlaakson Diplomi-insinöörit r.y.:n yhdistämisestä tehtiin 26. tammikuuta 1970: Oulun Teknillinen Seura r.y. lakkautettiin ja Oulunlaakson Diplomi-insinöörit muutti nimensä samanaikaisesti Oulun Teknillinen Seura r.y.:ksi.

Valtakunnallinen alueellinen kehittämisprojekti 1970-luvulla

1970-luvulla Oulun Teknillinen Seura osallistui Suomen Teknillisen Seura käynnistämään valtakunnan alueelliseen kehitysprojektiin (VAK), jossa tarkasteltiin työvoiman vaihtuvuutta teollisuudessa, sen vaikutuksia yrityksille sekä eroja alueiden ja toimialojen välillä.

Oulun Teknillisen museon perustamishanke 1980-luvulla

Talvella 1980 seura aloitti keskustelun Oulun teknillisen museon perustamisesta. Toiveena oli tekniikan eri osa-alueisiin keskittyvä museo, joka olisi sijoittunut Pikisaaren vanhoihin teollisuusrakennuksiin. Museolautakunta yhtyi seuran esitykseen ja kaupunginhallitus antoi Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun Teknillisen Seuran tehtäväksi selvittää museoitavaksi soveltuvan materiaalin saatavuutta. Museohanke ei lopulta toteutunut, mutta seuran vanhat pöytäkirjat ja muu materiaali annettiin Oulun maakunta-arkistoon vuonna 1987.

Seuratoiminta virkoaa jälleen (2003 -)

Seuratoiminnan oli katkonaista vuosina 1999-2003, jonka jälkeen toimintaa alettiin elvyttää uudelleen vuosina 2003-2009 puheenjohtajana toimineen dipl.ins. Jukka Oravan johdolla. Toiminnan aktivoinnin seurauksena jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2006 järjestettyyn yrittäjyysseminaarin pohjalta muotoutui vuosittain järjestettävät Teknologiayrittäjyyspäivät, jotka ovat palauttaneet seuran aseman yhteiskunnallisena toimijana. Nykyisin yhdistys toimii ja vaikuttaa aktiivisesti Oulun seudulla. Seura pitää aktiivistä yhteydenpitoa sekä Tekniikan Akateemisten että muiden kaupunkien teknillisten seurojen suuntaan.

Saavutuksia ja ponnistuksia

Yhtenä merkittävimmistä seuran ajamista hankkeista voidaan mainita Merikosken voimalaitos, joka oli ajatuksena esillä jo vuonna 1913. Seuran kokouksiin on perinteisesti kuulunut jokin tekniikan alaa käsittelevä esitelmä. Alkuaikoina kuultiin mm. saippuan valmistuksesta, langattomasta sähköttämisestä ja automobiililla ajamisesta. Vuonna 1943 pidettiin esitelmä Koskikeskuksen järjestely- ja liikenneprobleemeista. Asiantuntijana tilaisuudessa kuultiin professori Alvar Aaltoa.

Merkittävin hanke, jota seura on ollut mukana ajamassa lienee ollut korkeakoulun – erityisesti teknillisen tiedekunnan -saaminen Ouluun. Vuonna 1954 päätettiin yhdistyksen toimesta selvittää mitä mahdollisuuksia olisi järjestää korkeampaa teknistä opetusta tulevassa Pohjois-Suomen yliopistossa.

 

Tiedot poimittu ja referoitu OTS:n historiikeista vuosilta 1982 ja 2009.
Erityiskiitos Eero Yrjöselle historiikin säilyttämisestä.

Päivitetty 3.10.2018 (Ville-Valtteri Visuri)