OTS – tapahtumien periaatteet


Tarkoitus

OTS:n tapahtumien on tarkoitus olla jokaiselle osallistujalle miellyttävä kokemus. Haluamme luoda tapahtumiin ystävällisen ja turvallisen tilan kaikille taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta. Tapahtuman järjestävät henkilöt tiedostavat nämä ohjeet ja heihin voi aina olla yhteydessä tapahtuman aikana tai sen jälkeen.

Toivottu käyttäytyminen

 • Osallistu tapahtumaan aktiivisesti ja omana itsenäsi, mutta ota samalla muut huomioon toiminnassasi ja puheessasi.
 • Vältä tarpeettomia konflikteja hakien ratkaisuja ensisijaisesti yhteistyön kautta.
 • Pidättäydy halventavasta, syrjivästä tai häiritsevästä käyttäytymisestä ja puheesta.
 • Ole tietoinen ympäristöstäsi ja tuo järjestäjien tietoon mahdolliset (myös vähäpätöiset) vaaralliset tilanteet, häiriöt ja avuntarpeet.
 • Kohtele toisia kunnioittavasti, auta avun tarpeessa olevia ja muista että kaveria ei jätetä
 • Huomioi käytöksessäsi myös että tapahtumatiloihin saattaa eksyä tapahtuman ulkopuolisia henkilöitä
 • Kunnioita järjestäjän ohjeita esim. saunatapahtumien saunavuoroissa

Ei toivottu käyttäytyminen

Häirintänä tai muutoin epäsopivana käytöksenä tapahtumassa pidetään:

 • Väkivalta, väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen kielenkäyttö toisia ihmisiä kohtaan.
 • Seksistinen, rasistinen, homo- tai transfobinen ja vammaa tai terveydentilaa halventava kielenkäyttö.
 • Toisen ihmisen loukkaaminen erityisesti sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun, uskontoon tai vammaan liittyen.
 • Sopimaton video- tai valokuvaaminen.
 • Sopimaton fyysinen koskettelu. Toisen koskettamiseen tulee olla suostumus.
 • Seksuaalinen häirintä sisältäen seksistiset kommentit tai vitsit, sopimattoman koskettelun tai kourimisen ja ei-toivotun ehdottelun.
 • Tapahtuman kulun jatkuva häiritseminen esimerkiksi puheiden ja esityksien aikana.

Seuraukset sopimattomasta käyttäytymisestä

 • Pyyntöä lopettaa sopimaton käytös tulee noudattaa välittömästi.
 • Tapahtuman järjestäjillä on oikeus poistaa sopimattomasti käyttäytyvät osallistujat tapahtumasta ilman erillistä varoitusta tilapäisesti tai pysyvästi.
 • Jatkotoimenpiteenä johtokunta voi asettaa sopimattoamsti käyttäytyneen henkilön määräaikaiseen porttikieltoon seuran tapahtumista.

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 29.8.2023


OTS  – principles for events

Purpose

A primary goal of OTS events is to be inclusive to each and every participant, with the most varied and diverse backgrounds possible. As such, we are committed to providing a friendly, safe and welcoming environment for all, regardless of their background or abilities. Event organizers acknowledge these principles and they can be always contacted during or after events

Expected behaviour

 • Participate in an authentic and active way but take care of others as well. Exercise consideration and respect in your speech and actions.
 • Attempt collaboration before conflict.
 • Refrain from demeaning, discriminatory, or harassing behaviour and speech.
 • Be mindful of your surroundings and of your fellow participants. Alert event organizers if you notice a dangerous situation, someone in distress, or violations of these principles, even if they seem inconsequential.
 • Remember that community event venues may be shared with members of the public; please be respectful to all patrons of these locations.
 • Respect given information about events

Unacceptable Behaviour

The following behaviours are considered harassment and are unacceptable within our events:

 • Violence, threats of violence or violent language directed against another person.
 • Sexist, racist, homophobic, transphobic, ableist or otherwise discriminatory language.
 • Personal insults, particularly those related to gender, sexual orientation, race, religion, or disability.
 • Inappropriate photography or recording.
 • Inappropriate physical contact. You should have someone’s consent before touching them.
 • Unwelcome sexual attention. This includes, sexualized comments or jokes; inappropriate touching, groping, and unwelcomed sexual advances.
 • Sustained disruption of community events, including talks and presentations.

Consequences of Unacceptable Behaviour

 • Anyone asked to stop unacceptable behaviour is expected to comply immediately.
 • If a community member engages in unacceptable behaviour, the organizers may remove member with unacceptable behaviour from event temporarily or permanently.
 • In addition, board of OTS can issue temporary entry ban for future events.

Accepted in board meeting 29.8.2023